Madde 1- İş sürelerinin uygulanmasına ilişkin esaslar bu tüzükte gösterilmiştir.

İş Süresi

Madde 2- İş süresi, işçinin çalıştırıldığı işte geçirdiği süredir. İş kanunun 62.Maddesinin birinci fıkrasında yazılı süreler de iş süresinden sayılır. Aynı kanunun 64’üncü maddesi uyarınca verilen ara dinlenmeleri ise iş süresinden sayılmaz.

Haftalık ve Günlük İş Süresi

Madde 4- Genel bakımda iş süresi haftada en çok 45 saattir.

Günlük İş Süresi:

a) Haftanın 6 iş gününde çalışılan iş yerlerinde 7,5 saati,

b) Cumartesi günleri de tatil edilmek suretiyle haftada 5 iş günü çalışılan iş yerlerinde 9 saati,

c) Cumartesi günü kısmen tatil edilen iş yerlerinde Cumartesi günü çalışılan süre 45 saatten çıkarıldıktan sonra kalanın beşe bölünmesiyle bulunacak süreyi geçemez.

Bir İşçinin Bu Sınırları Aşan Sürelerde Çalıştırılmasında;

a) İş Kanunu’nun 36 ve 37. 10/9/1960 günlü ve 79 sayılı kanunun 6’ıncı maddeleri

b) İş Kanunu’nun 35,66 ve 72. maddesine dayanılarak çıkarılan tüzükler.