1. Site yönetimlerinin tüzel kişiliği hatta temel anlamda bir mevzuatı da yoktur.

2. Bazı malikler ve meslek erbabı da site yönetimlerini şirket, dernek, kooperatif gibi görmekte ve bu yapıların kavramlarını ve mevzuatını site yönetimine yamamaya çalışmakta olduğundan, site yönetimleri ile ilgili davalar genel hükümlere göre açılmakta ancak özelliği dolayısı ile de sürüncemede kalmaktadır.

3. Site yönetimleri mali olarak da Vergi Usul Kanunu ve/veya Türkiye Muhasebe Standartlarına tabi değildir.

4. Site yönetimleri usul ve esaslara dikkat dereke alınan karalara göre yönetilir, bu şekilde yönetilen site yönetimleri hiçbir resmi-özel üçüncü merci-kişilerin müdahalesine-denetimine tabi olmazlar.

5. Vergi Usul Kanununun 182. ve izleyen maddelerinde bilanço esasına göre tutulması gereken defterler/kayıtlar, 193. maddesinde ise işletme hesabı esasına göre tutulması gereken defterler/kayıtlar düzenlenmiştir.

6. Apartman ve onların birlikteliğinden oluşan sitelerde yukarıda sayılan kayıtlardan herhangi birinin tutulması mecburiyeti yoktur.

7. Siteler, kat malikleri kurulunun karalarına göre yönetilir. Tutacağı tek kayıt da karar defteridir: Yönetim ve denetim defterleri. Bu kayıtların ikisi de aynı defterde de olabilir, ayrı da olabilir. Bu defterin asıl ismi “ Kat malikleri Kurul Defteri” dir.

8. Sitelerde bütçe, işletme defteri vb. hiçbir kaydın tutulması zorunlu değildir. Tutulması da yerinde bir davranıştır. Ancak resmi kurumlar bu belgeleri aramaz.

9. Bu gerçekleri bilmeyen bazı malikler, site yönetimlerini bu konularda dava etmekte veya deneticiler bu bilgisizlikle denetleme yapmaktadır ve uyuşmazlıklarda da mahkemenin verdiği kararlara şaşmaktadırlar.

10. Siteler, gerçek ve en sade anlamda demokrasinin uygulandığı organizasyonlardır. Bu organizasyonun savcısı da, hakimi de, avukatı da mali müşaviri de, yöneticisi de deneticisi de kat malikleri/temsilciler kuruludur.

11. Siteler çok sahiplilikten dolayı, çok da sahipsizdir. İyi bir yönetim planı ve site yönetimleri danışmanlığı ile siteler sürdürülebilir sakinler memnuniyeti ve emlak değer artışını yakalarlar.

12. Yönetim planı, bir sitenin mevzuatıdır. Bu plan doğru, profesyonel, senaryolu, oturumla, site yaşam kültürü ve yönetim disiplini ile oluşturulmuşsa, o sitede malikler-sakinler arasında uyuşmazlık çıkmayacaktır.

13. Site yönetiminin hak ve sorumluluklar konusunda muhatabı kat malikleridir.

14. Sitelerin ihtiyacı olan adli değil komşuluk hukukudur. Komşuluk hukuku kahve içmeye, adli hukuk adliyeye götürür.

15. Sitelerde hukuki-mali kişilikten daha önemlisi ve malik-sakinlerin hayatını kolaylaştıracak olan uygulamalar sosyal ve idari özelliklidir.

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir