SALGINDA SİTELERDE YÖNETİM HİZMETLERİ

1. Rutin zamanlarda, site yönetimi sakinler memnuniyeti ve emlak değeri artışına endekslidir.

2. Salgınlarda, küresel otoritece pandemi, ulusal otoritece de ikamette, evde karantina ilan edilebilir.

3. Sitelerde, rutin zamanlardaki bazı hizmetlerin çeşitliliği ve yoğunluğunda farklılaşma ortaya çıkabilir.

4. Personel cinsiyet ve yaş dağılımından kaynaklanan revizyonlardan dolayı iş akışı ve yönetimi revizyona gerek duyabilir.

5. Evde karantinada site yönetim hizmetleri siyasi otoritenin talimatlarına uyar.

6. Güvenlik birimlerine, İç İşleri Bakanlığınca özel görevler verilebilir.

7. Temizlik birimlerine, sağlık Bakanlığınca özel görevler verilebilir.

8. Teknik birimlere, mülki amirce özel görevler verilebilir.

9. Site yönetimleri (Yönetim Kurulları), site yönetim hizmetlerinin ve iş görenlerinin siyasi otoritenin talimatlarına uygun şekle ve yapıya gelmesini sağlarlar.

10. Personel sayısı, hizmet çeşitliliği, satın alma, depolama salgından korunmaya yönelik olarak yinelenir.

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir