• Sitedeki teknik hizmetler temizlik hizmetleri peyzaj bakım hizmetleri güvenlik ve kontrol hizmetleri ile ortak alanların ilaçlama ve kemirgen mücadelesi hizmetlerinin koordineli olarak yapılması.
  • Kanunlar ve ilgili mevzuat doğrultusunda tüm çalışanların yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ilgili tüm yasal evrakların belirli periyotlarda site yönetimine sunulması
  • İş güvenliği ve işçi sağlığı kanun tüzük ve yönetmelikleri doğrultusunda tedbirlerin alınması bunun için gerekli tüm teçhizat ve donanımın sağlanması (baret emniyet kemeri özel elbise vb.)
  • Personelin sürekli eğitiminin yapılarak tüm hizmetlerin en verimli şekilde yürütülmesinin sağlanması
  • Bakım sözleşmelerine uygun biçimde tüm cihazların sözleşmeli kuruluşlarca yapılacak bakımlarının takibi bakım sonu tutanağının ilgili teknik personel proje sorumlusu tarafından onaylanması ve site yönetimine sunulması
  • Çalışan personelin görev tanımlarının yapılması mesai nöbet durumlarının tespit edilerek site yönetimine sunulması onaylanan iş programına uygun biçimde hizmetlerin yapılması
  • Haftada en az 2 gündüz 2 gece olmak üzere projenin denetim şefleri tarafından denetlenmesi denetim raporların site yönetimine sunulması
  • Hizmet veren tüm teçhizatın kesintisiz olarak hizmet vermeye devam etmelerinin sağlanması bakım ve onarım hizmetlerinin zamanında ve prosedürlerine uygun olarak yapılmasının sağlanması
  • Site yönetimi tarafından bildirilen iş talep formlarındaki taleplerle bağımsız bölümlerden gelen arıza şikâyet ve istek kayıtlarının tutulması arıza ve şikayetlerin giderilmesi yönetimi ilgilendiren konularda anında yönetime bilgi verilmesi
  • Siteye ait her türlü demirbaşların amacına uygun itina ile kullanılmasının sağlanması.