• Kat Mülkiyeti kanunun gereklerine göre işlevleri yürütmek.
  • Yasal süresi içerisinde ödenmeyen aidatlar için ihtar tebligatı göndermek.
  • İhtara rağmen ödenmeyen aidatlara yasal işlemler başlatmak.
  • Site veya İş merkezi ortak kullanım alanları ile alakalı site oturanları veya herhangi bir kurum kuruluş ile varsa bir hukuki mevzu yönetim kurulunun yetki çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak.
  • Site veya İş Merkezi içerisinde yönetim planı ve kanununa aykırı davranış gösteren herhangi bir eylem varsa gerekli hukuki girişimlerin yapılması.